TDT

Név Intézményi megbízatás OTDT Szakmai Bizottság Elérhetőség
Dobróné Dr. Tóth Márta,
főiskolai docens, TTIK,
Környezettudományi Intézet
ITDT elnök   dobrone@nyf.hu
06 30 365 7590
Dr. Sütő László
főiskolai adj. TTIK
Turizmus és Fölsrajztudományi Tanszék
Földrajztudományi TDK elnöke
XXX. OTDK FIFOMA ügyv. titkár
Fizika, Földrajz, Matematika sutolaci@nyf.hu
06 70 254 2217
Dobróné Dr.Tóth Márta
főiskolai docens, TTIK, dékánhelyettes
Környezettudományi Intézet
TTFK TDT elnök Biológia dobrone@nyf.hu
06 30 365 7590
Vargáné Dr. Bosnyák Ildikó
főiskolai adjunktus, GTK
Közgazdasági és Logisztikai Tanszék
GTK TDT elnök Közgazdaságtudományi bosnyak@nyf.hu
06 70 530 5584
Dr. Antal Tamás
főiskolai docens, MMK
MMK TDT elnök   antalt@nyf.hu
06 42 599 400/2488
Dr. Szigeti Ferenc
főiskolai tanár, MMK
Müszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék
MMK  Szakmai Bizottsági tag Agrártudományi,
Műszaki Tudományok
szigetif@nyf.hu
06 42 599 400/2436
Kissné Dr. Rusvai Julianna
főiskolai docens, PKK
Tanítóképző Intézet
PKK TDT elnök Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológia (tanítóképzés,tarárképzés) rusvai@nyf.hu
06 30 5665411
Dr. Tukacs Tamás
főiskolai adjunktus BTMK
Modern Filológiai Intézet
BTMK TDT elnök Humán Tudományok tukacst@yahoo.com
06 42 599-439
Sarka Lajos
főiskolai. docens, TTIK, AMKI
A Kémia TDK elnöke Kémiai és Vegyipari sarkal@nyf.hu
06 30 342 0144
Dr. Vajda Ildikó
főiskolai docens, TTIK
Testnevelés és Sporttudományi Intézet
A Testnevelés TDK elnöke  Testnevelés és Sporttudományi vajdai@nyf.hu
06 20 552 2132
Aranyosi Zsuzsánna
főiskolai docens. BTMK
Vizuális Kultúra Intézet
A Vizuális Kultúra TDK elnöke Művészeti aranyosi@nyf.hu
06 30 572 5756
Lisóczkiné Dr Halász Judit
Főiskolai adjunktus, TTIK, Környezettudományi Intézet
A Mikrobiológia TDK elnöke  Biológia halaszj@nyf.hu
06 42 599 400/2267